วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ในฝัน..

กำเนิด ในฝัน..
วันที่ 12 มกราคม 2555
เป็น
บันทึก แห่งความฝัน จินตนาการ ความรู้สึก
ที่ ล่อนพริ้ว ตามอารมณ์
...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น